Montgomery Living


Montgomeryshire Living is our local magazine. This new issue features an interview with Kishan Devani our parliamentary candidate recently selected at a packed meeting in Welshpool Town Hall. Click the link or image depending on your preferred language.

Montgomeryshire Living (English)

     

Bywyd Maldwyn yw ein cylchgrawn lleol. Mae'r rhifyn newydd hwn yn cynnwys cyfweliad â Kishan Devani, ein hymgeisydd seneddol a ddewiswyd yn ddiweddar mewn cyfarfod llawn dop yn Neuadd y Dref, Trallwng. Cliciwch y ddolen yn dibynnu ar eich dewis iaith.

Bywyd Maldwyn (Cymraeg)

 

 

 

 


Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.