Action Needed Now On Dog Thefts


Liberal Democrat MP & Spokesperson for rural affairs Tim Farron has said the UK government must act now and fast track new laws. 

Commenting Tim Farron said: 

 

"We welcome the news that the Prime Minister is promising tougher sentences for dog theft and neglect.

"However, this is a problem now. Dog thefts are soaring and it's all very well making promises if they're not followed through. It took years for the Conservatives to toughen up sentences for animal cruelty.

"Liberal Democrats are calling for legislation on dog thefts to be fast-tracked. Action on dog thefts will have cross party support, and the Tories must act now."

More available at: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/mar/14/as-dog-thefts-soar-owners-and-charities-call-for-tougher-penalties?fbclid=IwAR0KzeTeRiKJuk2zs751Ak72phIUBho5qLHxSX-MtBv_XoEqZrJyBRXwT2g

-----

Dwyn cŵn: Rhaid i Lywodraeth y DU weithredu nawr a chyflymu cyfreithiau newydd. Dywedodd Tim Farron AS, Llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol dros Faterion Gwledig:

"Rydym yn croesawu'r newyddion bod y Prif Weinidog yn addo dedfrydau llymach ar gyfer dwyn ac esgeuluso cŵn.

"Fodd bynnag, mae hyn yn broblem nawr. Mae lladradau cŵn yn codi i'r entrychion ac mae'n ddigon hawdd gwneud addewidion os nad ydynt yn cael eu dilyn drwodd. Cymerodd flynyddoedd i'r Ceidwadwyr anodi dedfrydau ar gyfer creulondeb anifeiliaid.

"Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn galw am olrhain deddfwriaeth ar ddwyn cŵn yn gyflym. Bydd gweithredu ar ddwyn cŵn yn cael cefnogaeth drawsbleidiol, ac mae'n rhaid i'r Torïaid weithredu nawr."


Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.